Logo

Over Zakaat

Wat is Zakaat?

Zakaat is een van de 5 pijlers waarop de Islam berust. De letterlijke betekenis van Zakaat is vermeerderen. Technisch gezien betekent Zakaat het zuiveren van iemands rijkdom en bezittingen door het doneren van een voorgeschreven hoeveelheid aan de armen en behoeftigen in een daad van aanbidding.

Wanneer ben je Zakaat plichtig?

Jij bent als moslim Zakaat plichtig wanneer je voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

Het drempelbedrag: dit is het minimale bedrag dat je moet bezitten voor het betalen van de zakaat. Pas wanneer jouw bezit dit bedrag heeft bereikt, ben je verplicht om Zakaat te betalen.

Het drempelbedrag betreft 85 gram goud. Mijn bezit moet dus een minimale waarde hebben bereikt van 85 gram goud. Om dit in euro uit te drukken, kijk je naar de dagwaarde van 1 gram goud en dit vermenigvuldig je met 85.

Voorbeeld: dagwaarde van een gram goud is vandaag 32,76 euro. Het drempelbedrag is dus: 32,76×85=2784,6 euro

Het verstrijken van het islamitische kalenderjaar: dit betekent dat mijn bezit gedurende een Islamitisch jaar niet onder het drempelbedrag mag komen. Houd voor het gemak een moment in het jaar waarop je de Zakaat betaalt.

Hoe wordt het berekend?

De Zakaat over jouw bezit bedraagt 2,5%. Voor het gemak: totaalbedrag gedeeld door 40.

Voorbeeld: ik bezit 3000 euro en ik moet hier Zakaat over betalen. Het zakaat-bedrag dat ik dan moet betalen is: 3000/40=75euro

Aan wie moet je het geven?

Stichting al-Yateem hecht veel waarde aan het uitgeven van Zakaat-geld volgens de islamitische richtlijnen. Het is van groot belang dat het Zakaat-geld snel wordt uitgegeven aan degenen die er recht op hebben. Het geld wordt in eerste instantie besteed aan weeskinderen die de leeftijd van de puberteit hebben bereikt en waarvoor het weeskindonderhoud-fonds niet kan worden gebruikt. Dit gebeurt in de vorm van uitkeringen. Tevens wordt het Zakaat-geld uitgeven aan gezinnen in nood.